Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Własność użytków rolnych
Pozycja grupowania:
Użytki rolne w dobrej kulturze wg własności
Jednostka
miary
wspólnoty gruntowe
użytki rolne w dobrej kulturze własne (bez wydzierżawionych osobom trzecim) łącznie z współwłasnością małżeńską i rodzinną
użytki rolne w dobrej kulturze dzierżawione od innych osób bez wydzierżawionych osobom trzecim
użytki rolne w dobrej kulturze użytkowane wspólnie (w części przypadającej użytkownikowi) i innego rodzaju użytkowania (bez wydzierżawionych osobom trzecim i bez użytków wspólnot gruntowych)