Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
ZOŚ-3 - zestawienie tabelaryczne w zakresie najgłębszych i najdłuższych jaskiń
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna