Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
PKZ - uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PKZ - uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,15%
Raz w kwartale do 20 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 20 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 20 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 20 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Turystyczna baza noclegowa. Wydatki poniesione w związku z podróżami. Wyjazdy krajowe/zagraniczne.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Imię członka gospodarstwa domowego. Płeć. Wykształcenie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.18
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019