Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
PPP E-3 - badanie cen artykułów konsumpcyjnych „Dom i ogród”
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PPP E-3 - badanie cen artykułów konsumpcyjnych „Dom i ogród”
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące punkty sprzedaży detalicznej lub wykonujące usługi w Warszawie;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Co 3 lata do 3 czerwca 2019 r. za kwiecień - maj 2019 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
notowanie cen;
ankieter statystyczny w miejscu notowania cen
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny rynkowe artykułów konsumpcyjnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019