Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
MSWiA-47a - sprawozdanie z działalności sanitarno-epidemiologicznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
MSWiA-47a - sprawozdanie z działalności sanitarno-epidemiologicznej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 kwietnia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Monitoring jakości wody. Monitoring radiologiczny. Nadzór bieżący sanitarny. Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku. Pracujący, w tym zatrudnieni. Profilaktyka zdrowotna. Zapobiegawczy nadzór sanitarny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019