Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
KFT-OB/b - sprawozdanie o obiektach sportowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
3 Obiekty sportowe Rok ostatniej modernizacji znacznie podnoszącej standart obiektu sportowego Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
4 Obiekty sportowe Długość trasy
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Obiekty sportowe Dni w roku, w których obiekt sportowy był czynny
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Obiekty sportowe Dni w roku, w których obiekt sportowy był użytkowany w celach sportowo-rekreacyjnych
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
8 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Obiekty sportowe Rok oddania obiektu sportowego do użytku Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
10 Obiekty sportowe Widownia w obiekcie sportowym Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
11 Obiekty sportowe Dostosowanie obiektu sportowego do potrzeb osób niepełnosprawnych - dla widzów Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
12 Obiekty sportowe Dostosowanie obiektu sportowego do potrzeb osób niepełnosprawnych - dla ćwiczących Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
13 Obiekty sportowe Homologacja obiektu sportowego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
14 Obiekty sportowe Miejsca siedzące na widowni w obiekcie sportowym
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Obiekty sportowe Rodzaj nawierzchni obiektu sportowego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
16 Obiekty sportowe Lokalizacja obiektu sportowego (składowe: Województwo, Powiat, Gmina) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia