Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
G-10.4(D)k - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Energii
Źródło danych:
G-10.4(D)k - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
5 razy w roku do 23 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 22 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 21 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 10 lutego 2020 r. za IV kwartał 2019 r., do 31 marca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane identyfikacyjne. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza).
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.02 1.44.03 1.44.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019