Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MZ-30 - sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Rodzaj zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
2 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Główne źródło finansowania działalności leczniczej zakładów psychiatrycznych Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
3 Charakterystyka placówek leczniczych Rodzaj posiadanego certyfikatu Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
4 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Łóżka / miejsca w zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Średnia liczba łóżek
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Łóżkodni nieczynne z powodu remontu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Leczeni stacjonarnie (bez ruchu międzyoddziałowego)
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Osobodni leczenia
 • osoba / dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Łóżka / miejsca w zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej
 • podmiot
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Średnia liczba łóżek
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Leczeni (z ruchem międzyoddziałowym) wzakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Osobodni leczenia
 • osoba / dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnienie na oddziałach psychiatrycznych
 • formy zatrudnienia
Rozwiń grupowanie
 • osoba / dz.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Czas pracy Opłacone godziny zatrudnionych na umowach o pracę
 • kadra
Rozwiń grupowanie
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Kadra medyczna Lekarze
 • w tym psychiatrzy
 • zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Kadra medyczna Pielęgniarki
 • zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Kadra medyczna Psycholodzy
 • zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Kadra medyczna Specjaliści terapii uzależnień
 • zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Kadra medyczna Instruktorzy terapii uzależnień
 • zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Kadra medyczna Terapeuci zajęciowi
 • zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Kadra medyczna Pracownicy socjalni
 • zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Kadra medyczna Inni terapeuci
 • zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Kadra medyczna Inni terapeuci Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
24 Kadra medyczna Psychoterapeuci z certyfikatem
 • zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Pracownie badań czynnościowych Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
26 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Urządzenia wpracowniach badań czynnościowych
 • rodzaj aparatu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Pracownie diagnostyczne Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
28 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Zakłady radiologii i diagnostyki izotopowej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
29
 • zakład
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Zakłady patologii (patomorfologii) Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
31 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Sprzęt medyczny
 • rodzaj aparatu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia