Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
PK-P1K - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Prokuratury Krajowej
Źródło danych:
PK-P1K - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Prokuratury rejonowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 9 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 8 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
prokuratury okręgowe
Prokuratury okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 9 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 8 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
prokuratury regionalne
Prokuratury regionalne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 9 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 8 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Prokuratura Krajowa
Prokuratury okręgowe za działalność podległych prokuratur rejonowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 16 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 15 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
prokuratury regionalne
Prokuratury okręgowe za działalność własną i podległych prokuratur rejonowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 16 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 15 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
prokuratury regionalne
Prokuratury regionalne za działalność własną i podległych prokuratur rejonowych i okręgowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 16 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 15 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Prokuratura Krajowa
Prokuratury regionalne za działalność prokuratur rejonowych i okręgowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 16 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 15 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Prokuratura Krajowa
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Czas trwania tymczasowego aresztowania. Ewidencja spraw o odszkodowanie. Ewidencja spraw. Orzeczenia sądów II instancji. Postępowanie mediacyjne. Postępowanie odwoławcze. Pozostałe środki zapobiegawcze. Skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym bez nieuzasadnionej zwłoki. Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Środki odwoławcze na postanowienia kończące postępowanie. Udział prokuratora w postępowaniu sądowym I instancji. Zabezpieczenie majątkowe. Zakończone postępowania przygotowawcze. Zawieszone postępowania przygotowawcze.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019