Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
K-08 - sprawozdanie kina
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych Udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Zmienna jakościowa
 • rok
2 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • rok
3 Cechy organizacyjno-prawne Właściciel kina
 • Własciciel kina
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
4 Cechy organizacyjno-prawne Data zakończenia działalności Zmienna określająca czas
 • rok
5 Cechy organizacyjno-prawne Data rozpoczęcia działalności Zmienna określająca czas
 • rok
6 Dane adresowe i terytorialne Adres strony WWW (składowe: Adres strony internetowej) Zmienna adresowa
 • rok
7 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu) Zmienna adresowa
 • rok
8 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość) Zmienna adresowa
 • rok
9 Dane identyfikacyjne Podmiot prowadzący kino
 • Podmiot prowadzący
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
10 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
11 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Obiekt wyposażony w udogodnienia dla osób niewidzących i słabowidzących Zmienna jakościowa
 • rok
12 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Jednostka oferuje wolny (darmowy) dostęp do Internetu osobom korzystającym z jej oferty Zmienna jakościowa
 • rok
13 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Odsłony strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Unikalni użytkownicy strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Aparatura projekcyjna Zmienna jakościowa
 • rok
16 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Internetowy system rezerwacji biletów Zmienna jakościowa
 • rok
17 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący - pracownicy merytoryczni
 • Zatrudnienie według płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Miejsca na widowni w kinach stałych
 • Sale w kinach stałych
Rozwiń grupowanie
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
19 Działalność kulturalno-edukacyjna Źródła finansowania
 • Źródła finansowania
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Działalność kulturalno-edukacyjna Uczestnicy imprez cyklicznych
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Działalność kulturalno-edukacyjna Uczestnicy imprez
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Działalność kulturalno-edukacyjna Imprezy cykliczne
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Działalność kulturalno-edukacyjna Imprezy
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Działalność w dziedzinie kinematografii Rodzaj kina Zmienna jakościowa
 • rok
25 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Zmienna jakościowa
 • rok
26 Działalność w dziedzinie kinematografii Seanse filmowe
 • Rodzaj filmów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych Zmienna określająca czas
 • rok
28 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania Zmienna określająca czas
 • rok
29 Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Zmienna jakościowa
 • rok
30 Działalność w dziedzinie kinematografii Widzowie w kinach
 • Rodzaj filmów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Dane identyfikacyjne Nazwa kina Zmienna opisowa
 • rok
32 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • zatrudnienie według płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
33 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni na kontraktach
 • zatrudnienie według płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Pracujący, w tym zatrudnieni Stażyści
 • Zatrudnienie według płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umowy wolontariatu - wolontariusz
 • Zatrudnienie według płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Pracujący, w tym zatrudnieni Osoby zatrudnione na umowę-zlecenie / umowę o dzieło
 • Zatrudnienie według płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok