Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jednostka oferuje wolny (darmowy) dostęp do Internetu osobom korzystającym z jej oferty
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
nie
tak