Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Aparatura projekcyjna
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj aparatury projekcyjnej


Brak rozwinięcia wymiarów