Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
ST-W - statystyka województwa: samorząd i transport
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Samorząd terytorialny Radni województwa
 • Grupy zawodów i specjalności
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Samorząd terytorialny Radni - Grupy zawodów i specjalności - Pozostali niesklasyfikowani
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Samorząd terytorialny Członkowie zarządu województwa
 • Zarząd województwa
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Samorząd terytorialny Referenda wojewódzkie
 • Referenda w sprawie
 • Uprawnieni/oddane głosy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Linie komunikacyjne
 • Rodzaj transportu
 • Organizacja transportu publicznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Organizacja transportu drogowego Operatorzy publicznego transportu zbiorowego
 • Rodzaj operatora
 • Organizacja transportu publicznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Tabor kolejowy
 • Rodzaj taboru kolejowego
 • Zakup/Modernizacja taboru kolejowego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Wydatki na tabor kolejowy
 • Nakłady inwestycyjne na tabor kolejowy
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • W zarządzie województwa
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
11 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
12 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
13 Samorząd terytorialny Radni województwa
 • Wiek
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Samorząd terytorialny Radni województwa
 • Wykształcenie
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • W zarządzie województwa - gminy imiennie
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia