Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MS-S7 wojsk. - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S7 wojsk. - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wojskowe sądy garnizonowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 11 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 10 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojskowe sądy okręgowe
Wojskowe sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 16 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 15 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenia administracyjne respondentów. Osądzeni według rodzajów wykroczeń. Wymiar grzywny samoistnej. Zakaz prowadzenia pojazdów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019