Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.16
2. Temat badania
Dochody i wydatki budżetu państwa
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej budżetu państwa, źródłach dochodów, kierunkach wydatków jednostek budżetowych. Badaniu podlegają plany finansowe i ich realizacja według klasyfikacji budżetowej: część, dział, rozdział, paragraf.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • NBP,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Budżet państwa.

7. Zakres przedmiotowy

Dochody - klasyfikacja budżetowa. Wydatki - klasyfikacja budżetowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje o dochodach i wydatkach budżetu państwa, realizacja ustawy budżetowej, wynik budżetu, źródła finansowania deficytu, w przekrojach: dochody podatkowe i niepodatkowe, wydatki według grup paragrafó.
Zestawienia z wykonania budżetu państwa, w przekrojach: dochody podatkowe i niepodatkowe; wydatki w podziale na działy i rodzaje (dotacje, subwencje, świadczenia dla osób fizycznych, wydatki bieżące jednostek budżetowych, wydatki majątkowe.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (May 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne . (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r. (December 2019),
 • Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. (December 2019),
 • Kultura w 2018 r. (September 2019),
 • Turystyka w 2018 r. (June 2019),
 • Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów zachodzących w gospodarce światowej w 2018 r. (September 2019),
 • Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2018 r. (September 2019),
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 r. (October 2019).