Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.29
2. Temat badania
Powszechny Spis Rolny 2020 - prace przygotowawcze
3. Cykliczność badania
co 10 lat
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zakresie podmiotowym i przedmiotowym planowanego spisu. Analiza możliwości wykorzystania źródeł administracyjnych do budowy wykazu do spisu oraz zastąpienia danych statystycznych. Wybór metod zbierania danych. Prace nad ustawą o spisie rolnym 2020.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja państwowa,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa - centralna,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób fizycznych, gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Ustalenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego spisu, wybranie źródeł administracyjnych do aktualizacji operatu oraz do zastąpienia danych statystycznych do analiz GUS. Projekt ustawy o spisie rolnym..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
 • Badanie służy przygotowaniu danych dla określenia zakresu tematycznego spisu oraz utworzenia wykazu do spisu.