Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.80 Operaty statystyczne

1. Symbol
1.80.03
2. Temat badania
System Jednostek do Badań Rolniczych - operaty
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji do aktualizacji podmiotowej i przedmiotowej danych w operacie do badań rolniczych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

  • ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Dane osobowe:

Dane osobowe są niezbędne do aktualizacji danych w operacie.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób fizycznych. Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Cechy demograficzne osób. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Rodzaj prowadzonej działalności. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Przestrzenna warstwa granic działek ewidencyjnych. Pogłowie kóz. Pogłowie owiec. Pogłowie świń. Pogłowie bydła. Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika. Pogłowie świń, produkcja żywca i mięsa wieprzowego, urodzenia prosiąt, padnięcia świń. Pogłowie zwierząt gospodarskich (poza świniami), produkcja zwierzęca (żywiec, mięso, mleko, jaja, wełna, miód), urodzenia i padnięcia bydła.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacją wynikową jest zaktualizowany operat do badań rolniczych w zakresie podmiotowym oraz przedmiotowym..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla operatu do badań rolniczych.