Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.20 Rodzina

1. Symbol
1.20.05
2. Temat badania
Żłobki i kluby dziecięce
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sieci oraz działalności placówek opieki nad dziećmi do lat 3.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja rządowa - centralna,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto.

6. Zakres podmiotowy

<p>
dzieci przebywające w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 oraz opiekunowie pracujący w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3</p>
. Żłobki i kluby dziecięce, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do podklasy 88.91.Z.

7. Zakres przedmiotowy

Opieka nad dziećmi do lat 3. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Placówki opieki nad dziećmi do lat trzech, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, typ placówk.
Organ prowadzący placówkę opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, typ placówki, typ organu prowadząceg.
Miejsca w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, typ placówk.
Miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3 w miastach, w przekrojach: kra.
Dzieci przebywające w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, wiek, płeć, w ciągu rok.
Dzieci niepełnosprawne przebywające w ciągu roku w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, wiek, płeć, w ciągu rok.
Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 100 miejsc, w przekrojach: kra.
Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3, w przekrojach: kraj, makroregiony, województw.
Dzieci przebywające w placówce w ciągu roku, których pobyt częściowo lub całkowicie pokrywała gmina, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, typ placówk.
Opiekunowie w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, płeć, dla których jest to główne miejsce prac.
Wolontariusze w ciągu roku w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, płe.
Czas pracy placówki opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województw.
Przystosowanie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przekrojach: kraj, województwa, typ placówk.
Osobodni pobytu dzieci przebywających w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, typ placówk.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2018 r. (September 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Żłobki (May 2019).