Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.28 Kultura

1. Symbol
1.28.03
2. Temat badania
Środki komunikacji masowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o skali i zasięgu wybranych środków masowego przekazu - radia i telewizji oraz wydanych gazet i czasopism (wydawnictw periodycznych) i książek i broszur (wydawnictw nieperiodycznych), a także o wydatkach gospodarstw domowych na kulturę i ich wyposażeniu w sprzęt audiowizualny oraz o abonentach radia i telewizji i wpływach z opłat radiowo-telewizyjnych.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • indywidualni odbiorcy krajowi.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; Biblioteka Narodowa.

7. Zakres przedmiotowy

Abonenci radia i telewizji. Działalność wydawnicza. Usługi telekomunikacyjne. Poziom dochodów, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Książki i broszury wydane tytuły, w tym literatura dla dzieci i młodzieży, w przekrojach: języki wydania, tematyka; miejsca wydania - województwa i miasta wojewódzki.
Gazety i czasopisma, w tym czasopisma dla dzieci i młodzieży - tytuły, w przekrojach: częstotliwość ukazywania się, tematyka; miejsce wydania - województwa i miasta wojewódzki.
Wpływy z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego, w przekrojach: województw.
Przyznane koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, sieci telekomunikacyjne i ich operatorzy, satelitarne platformy cyfrowe.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Kultura w 2018 r. (September 2019),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019).