Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.45 Działalność rolnicza

1. Symbol
1.45.12
2. Temat badania
Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o ilości i wartości skupionych bezpośrednio od producentów rolnych lub leśnych produktów roślinnych i zwierzęcych, co stanowi podstawę do bieżącej oceny poziomu skupu, kierunków zmian, sezonowości, terytorialnego zróżnicowania w obrocie produktami rolnymi, ponadto stanowi element niezbędny do rozliczenia produkcji rolniczej i określenia tendencji rozwojowych rolnictwa.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty skupujące produkty rolne lub leśne.

7. Zakres przedmiotowy

Skup produktów rolnych lub leśnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Ilość i wartość skupionych produktów rolnych i leśnych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021 (Grudzień 2021),
 • Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2020 r. (Listopad 2021),
 • Biuletyn statystyczny 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Skup i ceny produktów rolnych w 2020 r. (Maj 2021),
 • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2021 (Listopad 2021),
 • Rolnictwo w 2020 r. (Listopad 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Skup ważniejszych produktów rolnych (Maj 2020, Sierpień 2020, Listopad 2020, Luty 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Skup ważniejszych produktów rolnych (Październik 2020, Czerwiec 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Skup i ceny produktów rolnych (Czerwiec 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Skup ważniejszych produktów rolnych (Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021, Luty 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Zwierzęta łowne (Wrzesień 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo - Gospodarcze wykorzystanie lasu (Maj 2021).