Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.48 Działalność transportowa, poczta

1. Symbol
1.48.10
2. Temat badania
Transport rurociągowy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie usług transportowych (przetłoczenie ropy i produktów naftowych) oraz o długości rurociągów magistralnych dla celów kształtowania polityki gospodarczej.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • organizacje międzynarodowe,
  • administracja rządowa,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej świadczące usługi w zakresie transportu rurociągowego ropy i produktów naftowych.

7. Zakres przedmiotowy

Infrastruktura transportu rurociągowego. Przewozy ładunków.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Długość budowlana i eksploatacyjna rurociągów do przetłaczania ropy i produktów naftowych (w km), zdolność przesyłowa rurociągów (w tys. t/dobę), w przekrojach: kraj.
Wielkość przetłoczonej ropy oraz produktów naftowych (w tonach i tonokilometrach), w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
  • Transport – wyniki działalności w 2020 r. (Wrzesień 2021).
Informacje sygnalne
  • Przewozy ładunków i pasażerów w 2020 r. (Maj 2021).
Internetowe bazy danych
  • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Ogółem/Przewozy ładunków i pasażerów (Grudzień 2021).