Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
URE UK 01 - dane dotyczące udzielonych koncesji w zakresie energii elektrycznej, ciepła
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący udzielonych koncesji w zakresie energii elektrycznej, ciepła;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 15 kwietnia 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Energii
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.44.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020