Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MSZ WIZA 01 - dane dotyczące wiz
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Źródło danych:
Konsularny system informatyczny Wiza-Konsul;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Raz w roku do 29 maja 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cudzoziemcy w Polsce. Dane identyfikacyjne. Obywatelstwo, kraj urodzenia.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Obywatelstwo. Płeć.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020