Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
T-06 - sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
T-06 - sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Organizatorzy, operatorzy i przewoźnicy publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej i zamiejskiej krajowej drogowej, w których liczba pracujących wynosi 10 lub więcej osób; podmioty posiadające licencje na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób bez względu na liczbę pracujących;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 14 lutego 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Eksploatacja pojazdów drogowych. Infrastruktura publicznego transportu drogowego. Komunikacja miejska. Obciążenie respondentów. Organizacja transportu drogowego. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Przewozy pasażerów. Rodzaj prowadzonej działalności.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.48.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020