Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
FDF - działalność finansowa przedsiębiorstwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
FDF - działalność finansowa przedsiębiorstwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, jednocześnie prowadzące działalność pośrednictwa kredytowego; podmioty gospodarki narodowej, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, jednocześnie prowadzące działalność faktoringową; podmioty gospodarki narodowej, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, jednocześnie prowadzące działalność leasingową; podmioty gospodarki narodowej, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, jednocześnie prowadzące działalność windykacyjną;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 1 kwietnia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy grup przedsiębiorstw. Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Faktoring. Kredyt / pożyczka. Leasing. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Rodzaj prowadzonej działalności. Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej. Windykacja. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.11 1.62.12 1.62.13 1.62.20
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020