Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MF SISJSFP_TREZOR 01 - dane dotyczące sprawozdań: Rb-27UE, Rb-28UE i Rb-28UE WPR
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa;
System informacyjny dotyczący sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 15 marca 2019 r. za rok 2018 - dane wstępne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Finansów Raz w kwartale do 3 czerwca 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 29 sierpnia 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 29 listopada 2019 r. za trzy kwartały 2019 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dochody - klasyfikacja budżetowa. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wydatki - klasyfikacja budżetowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019