Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
NFZ SFK 05 - dane dotyczące wybranych danych bilansowych NFZ
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Fundusz Zdrowia 2 razy w roku do 10 marca 2019 r. za rok 2018 - dane wstępne, do 2 września 2019 r. za rok 2018 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Narodowy Fundusz Zdrowia Raz w kwartale do 3 czerwca 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 2 września 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 2 grudnia 2019 r. za III kwartał 2019 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019