Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ZGPZŁ PZŁ 01 - dane dotyczące realizacji rocznego łowieckiego planu gospodarczego oraz strat i szkód z powodu kłusownictwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący kół łowieckich i ośrodków hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego Raz w roku do 31 sierpnia 2021 r. za łowiecki rok gospodarczy 2020/2021;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Łowiectwo.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021