Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ZPM BPS 01 - dane dotyczące portowej bazy przeładunkowo-składowej zarządów portów morskich
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych zarządów portów morskich
Źródło danych:
Wykaz dotyczący portowej bazy przeładunkowo-składowej zarządów portów morskich;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zarządy portów morskich Incydentalnie do 3. dnia roboczego po przekazaniu innemu podmiotowi nabrzeża portu morskiego (lub jego części);

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Porty morskie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020