Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KSej SI 01 - dane dotyczące posłów, Klubów i Kół Poselskich, działalności Sejmu oraz stałych komisji sejmowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Sejmu
Źródło danych:
System informacyjny Kancelarii Sejmu;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kancelaria Sejmu Raz w roku do 30 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Sejm i jego działalność. Senat i jego działalność.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021