Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PK-P1CA - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Prokuratury Krajowej
Źródło danych:
PK-P1CA - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Prokuratury rejonowe;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 9 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 8 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
prokuratury okręgowe
Prokuratury okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 9 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 8 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
prokuratury regionalne
Prokuratury regionalne;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 9 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 8 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Prokuratura Krajowa
Prokuratury okręgowe za działalność podległych prokuratur rejonowych;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 16 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 15 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
prokuratury regionalne
Prokuratury okręgowe za działalność własną i podległych prokuratur rejonowych;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 16 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 15 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
prokuratury regionalne
Prokuratury regionalne za działalność prokuratur rejonowych i okręgowych;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 16 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 15 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Prokuratura Krajowa
Prokuratury regionalne za działalność własną i podległych prokuratur rejonowych i okręgowych;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 17 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 18 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Prokuratura Krajowa
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ewidencja spraw administracyjnych. Ewidencja spraw i czynności prokuratora w sprawach cywilnych. Ewidencja spraw o udostępnienie informacji publicznej. Postępowanie w sprawach nieletnich. Środki zaskarżenia. Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym oraz sądowym. Udział prokuratora w postępowaniu sądowym I instancji.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020