Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
CLOR BSMB 01 - dane dotyczące stężenia radionuklidów naturalnych w wybranych surowcach i materiałach budowlanych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Źródło danych:
Baza Surowców i Materiałów Budowlanych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Raz w roku do 29 czerwca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Monitoring radiologiczny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021