Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
GIJHARS SI 01 - dane dotyczące gospodarstw rolnych i powierzchni ekologicznych użytków rolnych, z certyfikatem i w okresie przestawiania
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Źródło danych:
System informacyjny Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Raz w roku do 31 lipca 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rolnictwo ekologiczne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020