Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
GOPR SI 01 - dane dotyczące rocznej działalności
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Źródło danych:
System informacyjny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Raz w roku do 16 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR i TOPR).
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.16
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021