Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
IMiGW DM 02 - dane meteorologiczne
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący danych meteorologicznych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Raz w miesiącu do 15. dnia po miesiącu za miesiąc i do 15 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Raz w roku do 14 maja 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Meteorologia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.01