Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
JIR SFK 01 - dane z zakresu realizowanych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), zgodnie z ich definicją w rozumieniu przepisów polskich lub zasad Komisji Europejskiej - Eurostatu
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA
Źródło danych:
Systemy finansowo-księgowe jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA Raz w roku do 16 marca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA Raz w kwartale do 15 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 17 sierpnia 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 16 listopada 2020 r. za trzy kwartały 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.19 1.65.20 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020