Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KRRiT SIK 01 - dane dotyczące przyznanych koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący przyznanych koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Raz w roku do 20 kwietnia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Usługi telekomunikacyjne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021