Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MF SISJSFP 03 - dane dotyczące sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów 2 razy w roku do 5 lutego 2020 r. za rok 2019 - pierwsze wyniki, do 10 marca 2020 r. za rok 2019 - dane wstępne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Finansów 6 razy w roku do 6 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r. - pierwsze wyniki, do 15 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r. - dane wstępne, do 5 sierpnia 2020 r. za I półrocze 2020 r. - pierwsze wyniki, do 17 sierpnia 2020 r. za I półrocze 2020 r. - dane wstępne, do 6 listopada 2020 r. za trzy kwartały 2020 r. - pierwsze wyniki, do 13 listopada 2020 r. za trzy kwartały 2020 r. - dane wstępne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dochody - klasyfikacja budżetowa. Przychody - klasyfikacja budżetowa. Rozchody - klasyfikacja budżetowa. Wydatki - klasyfikacja budżetowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020