Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MFiPR KSI SIMIK 07-13 01 - dane dotyczące wykorzystania środków UE w zakresie wypłat z części UE na rzecz ostatecznych beneficjentów
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Źródło danych:
Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Raz w roku do 10 kwietnia 2020 r. za rok 2018 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Raz w roku do 17 sierpnia 2020 r. za rok 2019 - dane wstępne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dotacje.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.67.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020