Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MFiPR KSI SIMIK 07-13 02 - dane dotyczące wykorzystania środków UE w zakresie wypłat z części UE na rzecz ostatecznych beneficjentów
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Źródło danych:
Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Raz w kwartale do 25 czerwca 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 24 września 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 28 grudnia 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 26 marca 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dotacje.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020