Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MC CEPiK 03 - dane dotyczące samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych siodłowych i autobusów oraz przyczep i naczep do przewozu kontenerów
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji
Źródło danych:
Centralna ewidencja pojazdów;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Cyfryzacji Raz w kwartale do 23 kwietnia 2020 r. według stanu na 31 marca 2020 r., do 22 lipca 2020 r. według stanu na 30 czerwca 2020 r., do 21 października 2020 r. według stanu na 30 września 2020 r., do 20 stycznia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020