Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MS SI EMERYT 02 - dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
System Obsługi Emerytur i Rent Służby Więziennej - System Informatyczny EMERYT;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Sprawiedliwości Raz w roku do 15 lutego 2022 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Narodowy Rachunek Zdrowia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022