Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MSZ WM 01 - dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju oraz międzynarodowych instytucji finansowych udzielających pożyczek krajom trzecim lub podmiotom prywatnym
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący środków przekazanych do międzynarodowych instytucji finansowych w ramach oficjalnej współpracy rozwojowej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2 razy w roku do 3 marca 2020 r. za rok 2019 - dane wstępne, do 1 września 2020 r. za rok 2019 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020