Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NDAP BDN_EPDOiP_SEZAM_ZOSIA 01 - dane w zakresie zasobu archiwalnego, akt udostępnionych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Źródło danych:
Baza Danych Nadzór (Ewidencja Jednostek Organizacyjnych, Wytwarzających Materiały Archiwalne i Zobowiązanych Do Zorganizowania i Prowadzenia Archiwum Zakładowego);
Ewidencja Przechowawców Dokumentacji Osobowej i Płacowej;
System Ewidencji Zasobu Archiwalnego;
Zintegrowany System Informacji Archiwalnej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Raz w roku do 30 lipca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność archiwalna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021