Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NFZ SFK 05 - dane dotyczące wybranych danych bilansowych NFZ
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Fundusz Zdrowia 2 razy w roku do 10 marca 2020 r. za rok 2019 - dane wstępne, do 2 września 2020 r. za rok 2019 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Narodowy Fundusz Zdrowia 3 razy w roku do 3 czerwca 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 2 września 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 2 grudnia 2020 r. za III kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020