Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PTTK RD 01 - dane dotyczące działalności PTTK
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Źródło danych:
System informacyjny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Raz w roku do 16 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.16
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021