Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
SN SI 02 - dane dotyczące stanu zatrudnienia sędziów SN
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Sądu Najwyższego
Źródło danych:
System informacyjny Sądu Najwyższego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Sąd Najwyższy Raz w roku do 18 czerwca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Sądownictwo.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021