Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ULC RCSP 01 - dane o przeniesieniu prawa własności samolotów dotyczące krajów spoza UE, rezydent/nierezydent
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Źródło danych:
Rejestr cywilnych statków powietrznych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Lotnictwa Cywilnego Raz w kwartale do 21 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 21 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 21 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 21 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Międzynarodowa wymiana towarowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.51.01 1.51.08 1.64.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020