Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
BGK SI 01 – dane dotyczące otrzymanych zastrzyków kapitałowych i pomocy publicznej oraz wypłaty dywidendy
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego
Źródło danych:
System informacyjny Banku Gospodarstwa Krajowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Bank Gospodarstwa Krajowego Raz w roku do 20 lutego 2021 r. za rok 2020 – dane wstępne, do 28 sierpnia 2021 r. za rok 2020 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Bank Gospodarstwa Krajowego 3 razy w roku do 15 maja 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 17 sierpnia 2021 r. za II kwartał 2021 r., do 13 listopada 2021 r. za III kwartał 2021 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dywidendy i udziały w zyskach – RZiS. Zastrzyki kapitałowe. Pomoc publiczna
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021