Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
TK-3 - sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
TK-3 - sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty posiadające licencje na wykonywanie przewozów kolejowych i udostępnianie pojazdów trakcyjnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 kwietnia 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przewozy ładunków. Przewozy pasażerów
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022